Ekspert


Aleksandra Broniek. Magister prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego  i magister filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2005 r. prowadzi firmę szkoleniową PROFESSIONAL ENGLISH oferującą szkolenia Legal English z zakresu prawa, podatków i finansów. Jest współautorem tłumaczenia Kodeksu Cywilnego wydawnictwa WoltersKluwer na język angielski i autorem tłumaczeń kolejnych jego nowelizacji. W roku 2018 ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czerwcu 2022 r. uzyskała tytuł eksperta ds. ochrony danych osobowych poświadczony certyfikatem CIPP/E.

Na potrzeby szkoleniowe tworzy dedykowane materiały szkoleniowe pod nazwą @For Legal Eagles exclusively

 

Wykształcenie:

Projekty:

Nasi klienci: