Materiały


Materiały szkoleniowe tworzę z tekstów prawnych i prawniczych, takich jak ustawy, umowy, korespondecja biznesowa czy opinie prawne. Na życzenie piszę również skrypty szkoleniowe na bazie własnych, wewnętrznych dokumentów Klienta.,

Materiały szkoleniowe mają postać nagrań, filmików, glosariuszy, artykułów, straszczeń, kazusów i pytań egzaminacyjnych, np do egzaminu CIPP/E. Przykładowe materiały są do wglądu poniżej.

Zapraszam również na portale społecznościowe: FB/LinkedIn/YouTube, gdzie na bieżąco zamieszczam najnowsze materiały.

Wszelkie opublikowane materiały chronione są znakiem towarowym i moga być wykorzystywane dalej przez zainteresowane osoby we wszelkiego rodzaju aktywności prywatnej i zawodowej pod warunkiem zachowania ich integralności i nie usuwania chronionych znaków.