Tomasz Kot


Konsultacja z tłumaczem specjalistą daje możliwość wyboru adekwatnych rozwiązań językowych dla naszych wypowiedzi czy to ustnych czy pisemnych. Unikamy w ten sposób utartych schematów, które zwykle w takich sytuacjach stosujemy. Szczególnie język prawniczy jest tu wdzięcznym polem do działania. Terminy prawnicze mają znaczenie wynikające z prawa, często odbiegające od znaczenia potocznego. Dalej w poszczególnych anglojęzycznych jurysdykcjach język prawniczy jest różny, tak jak różne jest prawo. Kontakt ze specjalistą posiadającym zarówno wiedzę jak i wyczucie językowe pozwala naszym tekstom osiągnąć wysoki poziom, co istotne w sytuacjach wymagających precyzji i trafienia w sedno!

Notariusz, Tomasz Kot