Polityka prywatności i RODO


 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel niniejszego serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. OBOWIAZEK INFORMACYJNY

  Administratorem Twoich danych osobowych jest PROFESSIONAL ENGLISH Aleksandra Broniek, ul. Gajowa 16C, 39-200 Dębica, wpisana do CEIDG, REGON: 180065913, NIP: 8721823664, dalej zwana „Administratorem”.
  Administrator jest przedsiębiorcą zajmującym się prowadzeniem pozaszkolnych form edukacji. W celu współpracy w zakresie prowadzenia szkoleń (dalej zwane „Szkoleniami”), Twoje dane będą przetwarzane.

  Wszelka komunikacja w przedmiocie Twoich danych osobowych powinna odbywać się za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu Administratora lub mailowo na adres email: biuro@profenglish.com.

  Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz wykonywania umowy o szkolenia, a także wykazania przestrzegania procedur ochrony danych osobowych w przypadku audytów i kontroli.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoje żądanie do podjęcia działań przez Administratora skierowane na wyżej wskazany adres mailowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

  Przekazane dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  Masz prawo do:
  a) Dostępu do treści swoich danych osobowych;
  b) Żądania poprawiania/sprostowania danych osobowych;
  c) Żądania całkowitego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) Żądania przeniesienia danych osobowych;
  e) Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Podane dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania wyżej wskazanej umowy.

  Informuję o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.