Łukasz Zjawiński, radca prawny


Zajęcia Legal English prowadzone przez Aleksandrę Broniek oceniam bardzo wysoko i uważam za bardzo pomocne w podnoszeniu kwalifikacji językowych. Wynika to nie tylko z bardzo dużych kompetencji prowadzącej zarówno w dziedzinie filologii jak i prawa, ale przede wszystkim łatwości w przekazywaniu wiedzy oraz stosowaniu nowoczesnych metod nauczania. Wszystkie te okoliczności sprawiają, że zajęcia Legal English pozwalają na skuteczne wyrobienie praktycznych umiejętności językowych w pracy zawodowej prawnika.