Bartosz Groele


Odpowiedzialnie i z poczuciem spełnienia rekomenduję współpracę z Panią Aleksandrą Boniek. Pani Aleksandra zgodziła się świadczyć na rzecz Tomasik Pakosiewicz Groele adwokaci i radcowie prawni sp. p. W Krakowie usługi specjalistycznego szkolenia językowego z zakresu prawniczego języka angielskiego od kilkunastu miesięcy. Zwrot „zgodziła się” jest o tyle właściwy, że zapytanie ofertowe Kancelarii dotyczyło nie tylko zagadnień związanych z szeroko pojętym językiem prawniczym, ale wiązało się także z przygotowaniem mojej osoby do aktywnego cyklicznego udziału w pracach V Grupy Roboczej UNCITRAL w ramach ONZ.

Pominąwszy podstawowe superlatywy, które nie tylko mogę ale winien jestem oświadczyć, podkreślania wymaga kilka subtelności, jakie składają się na doskonały, w mojej ocenie, warsztat Pani Aleksandry. Wskazując jedynie przykładowo, począwszy od doskonałego wyczucia środowiska, w jakim mamy przyjemność współpracować – co przejawia się chociażby dbałością i subtelnością komunikacji w hierarchicznie uporządkowanej strukturze biura podczas zajęć grupowych – aż po adaptacyjny sposób bycia i pracy Lektorki, można by wymieniać walory współpracy, którą do dziś kontynuujemy.

Sam chciałbym podkreślić otwartość Pani Aleksandry na wyzwania, co cenię niezwykle wysoko. Tak bowiem nasza indywidualna współpraca dotyczyła niezwykle specjalistycznego języka prawniczego, jakim posługuje się w/wym. Grupa Robocza UNCITRAL tak w tekstach regulacji, jakie przygotowuje, jak i (co wymagało wielu dodatkowych niuansów) w formalnych i mniej formalnych dyskusjach członków Grupy. Z uznaniem doświadczałem, jak Pani Aleksandra z pasją angażuje się w dalece specyficzną nomenklaturę transgranicznych zagadnień insolwencyjnych.

Weryfikacją wartości Pani Aleksandry na potrzeby niniejszej rekomendacji nie będzie autorecenzja progresu umiejętności lingwistycznych jej adepta, czy ogółu współpracowników Kancelarii. Uważam bowiem, że najlepszą recenzją tej współpracy jest jej kontynuacja z poczuciem realizacji. Tak bowiem również oczekiwania, które Kancelaria stawiała sobie podejmując współpracę w pełni zostały zrealizowane, a przysłowiowy apetyt wzrósł w miarę jedzenia.

Szczerze dziękując Pani Aleksandrze Broniek za możliwość nauki, gorąco rekomenduje współpracę.

Adw. Bartosz Groele