aktualności


Egzaminy TOLES odbędą się w sesji jesiennej 21 listopada 2019. Do egzaminu TOLES Foundation i Higher należy zapisać się 6 tygodni wcześniej, a do egzaminu TOLES Advanced wystarczą 4 tygodnie. 

Legal English 2019/2020 - semestr jesienny

Aleksandra Broniek / Professional English / 2019-04-17 20:37

Legal English 2019/2020 - semestr jesienny

1. Legal English TOLES Foundation - wtorki 17:00 - poziom B1

2. Legal English dla praktyków Higher - wtorki 18:30 - poziom B2+

3. Legal English dla praktyków Higher - czwartki 17:00 - poziom B2+

4. Legal English TOLES Advanced - czwartki 18:30 - poziom C1

Zapisy na egzamin TOLES - jesień 2019!!

Aleksandra Broniek / Professional English / 2019-04-17 20:35

Egzaminy TOLES odbędą się w sesji jesiennej 21 listopada 2019. Do egzaminu TOLES Foundation i Higher należy zapisać się 6 tygodni wcześniej, a do egzaminu TOLES Advanced wystarczą 4 tygodnie. 

Szkolenie Legal English TOLES - poziom B2+

Aleksandra Broniek / Professional English / 2019-04-17 20:41

Szkolenie Legal English TOLES 2019 to szkolenie zawodowe dla tych, którzy chcą poszerzyć ofertę swojej kancelarii o obsługę klientów zagranicznych albo potrzebują w nowej pracy wykazać się swobodą w posługiwaniu się językiem angielskim. Na każdych zajęciach, poza materiałem z podręcznika, będziemy pracować na autentycznych pismach, umowach i korespondencji handlowej. Odświeżymy najważniejsze zagadnienia językowe, gramatyczne i stylistyczne, żeby nasze pisma po angielsku były równie profesjonalne, jak te, które sporządzamy po polsku. Będziemy rozmawiać, argumentować i dowodzić - często spornych tez - również po angielsku.

Szkolenie bazujące na materiałach do TOLES, stąd będziemy mieć również możliwość podejść do tego egzaminu po ukończeniu szkolenia.

Ruszamy, jak tylko zbiorą się nam 3 osoby o takim samym profilu i potrzebach.

 
INFORMACJE OGÓLNE

Czas szkolenia: wrzesień 2019 – grudzień 2019
Rozpoczęcie szkolenia: 3 września  2018
Ilość godzin szkoleniowych:20 godzin lekcyjnych
Cena 1 godziny szkolenia:  45zł za 45 minut szkolenia
Cena całości szkolenia (20h lekcyjnych):900 zł brutto na rachunek
Miejsce szkolenia: biuro Professional English w Krakowie
Liczba uczestników szkolenia: 3-6 osób

 

Zapraszam serdecznie!

LEGAL ENGLISH GRAMMAR RULEBOOK - ADJECTIVES

Aleksandra Broniek / PROFESSIONAL ENGLISH / 2019-05-05 19:50

ADJECTIVES IN LEGAL ENGLISH

So, let’s say we want to describe the demand (“żądanie”) so we can use some adjectives.

Article 51611 CCC uses an adjective “buy-back”: § 3. A share certificate shall be attached to the buy-back demand.

 We may say:

A demand

Żadanie

A written demand

Żądanie na piśmie

A written buy-back demand

Pisemne żądanie odkupu (akcji lub udziału)

A shareholder’s written buy-back demand

Pisemne żądanie odkupu (akcji lub udziału) złożone przez wspólnika

 

RULE 3

In Legal English many adjectives are created from verbs.

You need this funny tiny mark called “hyphen” to create them. It looks like this:” - “

Let’s say that you want to buy out some shares (wykupić akcje) under Article 418 § 3 of the Commercial Companies Code (later called “CCC”).

The amount of money you must pay to buy out the shares will be called the buy-out amount.

You have paid the money and you bought out the shares.

Then the adjective describing what happened to these shares is: bought-out shares.

Quite handy, really. Saves you a lot of time and paper to describe the situation.

Let’s practice now. Create adjectives from the verbs below:

 

DESCRIPTION

ADJECTIVE

611

An enterprise is owned by the state

 • A state-owned enterprise

51611

You demand to buy back the shares.

 • A buy-back demand

463 § 4

A liquidator is appointed by a court.

 • A court-appointed liquidator

362 §1

You pay up the shares.

 • Paid-up shares

288 §3

The company was wound up.

 • A wound-up company

266 §3

For this price you can take over a company.

 • A take-over price

 

RULE 4

A hyphen is also useful when you want to put a long description which usually follows the noun to the front, so that your sentence is more compact and precise.

The company undertakes actions out of court.

So, if you want to say in in a nice short way, look at Article 372 §1 CCC.

 •  out-of-court actions undertaken by the company.

 

Let’s put other long descriptions before a noun.

Let’s make compound adjectives!

Please not, we use “not” with verbs, and we use “non” with nouns or adjectives.

 

 

DESCRIPTION

ADJECTIVE

14 §1

A right that is not transferable

 • A non-transferable right

51611 §2

A judgment that is final and cannot be appealed

 • Final and non-appealable judgment

406 §2

A company which is not public

 • A non-public company

3121 §1

A contribution which is not cash

 • A non-cash contribution

311 §1

A contribution made in kind

 • An in-kind contribution

313 §1

A company with joint stock

 • A joint-stock company

35 §2

A period which lasts two weeks

 • A two-week period

77 §1

Operations which happen from day to day

 • Day-to-day operations

29 §2

An act which happens out of court

 • An out-of-court act

157

A company that has a single member

 • A single-member company

196

A share which does not give preference

 • A non-preference share

360 §2

Shares acquired free of charge

 • Free-of-charge shares

442 § 2

The date when the balance sheet is prepared

 • The balance-sheet date

492 §2

The value indicated on the balance sheet

 • The balance-sheet value of the allotted shares

258 §1

A right to pre-empt new shareholders

 • A pre-emptive right to take up new shares

351 §1

Shares which do not allow for voting

 • Non-voting shares

611

Markets on which shares are sold over the counter

 • Over-the-counter markets

216 §1

A term of office which lasts one year

 • A one-year term of office

390 §3

An obligation not to compete

 • A non-compete obligation

 

 

LEGAL ENGLISH dla praktyków - jesień 2019

Aleksandra Broniek / PROFESSIONAL ENGLISH / 2019-04-17 20:44

Szkolenie Legal English dla praktyków 2019 to nowe szkolenie dla tych, którzy chcą poszerzyć ofertę swojej kancelarii o obsługę klientów zagranicznych albo potrzebują w nowej pracy wykazać się dużo wyższą swobodą w posługiwaniu się językiem angielskim. Na każdych zajęciach, poza materiałem z podręcznika, będziemy pracować na autentycznych pismach, umowach i korespondencji handlowej. Odświeżymy najważniejsze zagadnienia językowe, gramatyczne i stylistyczne, żeby nasze pisma po angielsku były równie profesjonalne, jak te, które sporządzamy po polsku. Będziemy rozmawiać, argumentować i dowodzić - często spornych tez - również po angielsku.

Podręcznik

Chociaż podstawą kursu jest najlepszy obecnie na rynku podręcznik do języka angielskiego prawniczego International Legal English wydawnictwa Cambridge, to na każdych zajęciach będziemy również pracować na dokumentach autentycznych udostępnionych przez współpracujące kancelarie. Będziemy również śledzić na bieżąco zmiany w prawie i rozwiązywać kazusy. Po angielsku, oczywiście ;)

Zagadnienia merytoryczne:

Szkolenie porządkuje i ujednolica terminologię oraz sposób komunikacji po angielsku w szerokiej gamie zagadnień prawnych, wybranych przez kursantów spośród następujących:

 • prawo spółek w Polsce (rodzaje, zakładanie i umowy spółki, przekształcenia, sprzedaż akcji, pozyskiwanie kapitału)
 • prawo zobowiązań (wybrane umowy handlowe, rodzaje klauzul umownych, ich konstrukcja i modyfikacje)
 • prawo dotyczące nieruchomości (sprzedaż, zarządzanie, wynajem, ustanowienie zabezpieczenia)
 • środki ochrony prawnej (postępowanie przy naruszeniu umowy, wezwanie do zapłaty, postanowienia o zabezpieczeniu)
 • prawo pracy
 • prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, patenty, własność przemysłowa)
 • prawo ochrony konkurencji
 • prawo podatkowe
 • prawo bankowe
 • zagadnienia związane z giełdą

Zagadnienia językowe:

 • korespondencja z klientem (sporządzanie maili, opinii prawnych)
 • pisanie umów po angielsku
 • prowadzenie rozmów przez telefon i osobiście z klientem
 • negocjowanie umów po angielsku
 • korzystanie z tekstów ustaw angielskojęzycznych (KC, KSH, KP i inne)
 • tłumaczenie tekstów prawniczych

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas szkolenia:                                               wrzesień - grudzień 2019
Rozpoczęcie szkolenia:                              3 wrzesień 2019
Ilość godzin szkoleniowych:                    20 godzin lekcyjnych
Cena 1 godziny szkolenia:                        45 zł brutto za 45 minut szkolenia
Cena całości szkolenia:                              900 zł brutto na rachunek
Miejsce szkolenia:                                         biuro Professional English w Krakowie
Liczba uczestników szkolenia:               3-6 osób
Częstotliwość szkolenia:                            raz w tygodniu 90 minut
Proponowany termin szkolenia:            wtorek lub czwartek 19:00

Serdecznie zapraszamy!!